Blommor bredvid rälsen

Kombinationen av speciellt utvalda sånger och Daniels jordnära funderingar och kåserier som knyter ihop vardagens små trivialiteter med livets stora frågor är tänkt att ge lyssnaren möjlighet att stanna upp en stund och reflektera över livet. Förhoppningen är att denna stund ska få vara några BLOMMOR BREDVID RÄLSEN som förgyller en liten bit av lyssnarens väg mot sin slutstation.

Färdigheter

Upplagt på

september 2, 2022